CAC show 2017

01.07.2017

***

Australian Shepherd Club Belgium' nationale clubmatch met Amerikaans rasspecialiste Kerry Kirtley

(CAC en punt voor jeugd- en veteraankampioenschap)

National d'elevage du Berger Australien avec USA Spécialiste de race Kerry Kirtley

(CAC et points pour championnat jeunes et vétérans)

Alle Australian Shepherds met een FCI erkende stamboom

kunnen deelnemen!

 

Onthaal vanaf 08.30u;

Van 9u tot 9.30u gratis showtraining voor beginners;

10u aanvang van de show.

 

Locatie:

Voetbalveld Kiefhoek

Kiefhoekstraat 213

3940 Eksel

Contact: australianshepherdclubbelgium@hotmail.com

 

 

Seuls les Berger Australien possédant un pédigrée reconnu par la FCI

peuvent participer!

 

Réception à partir de 08.30 h;

De 9h à 9.30h leçon gratuite1de showtraining pour debutants;

10h debut des jugements.

 

Emplacement Show::

Voetbalveld Kiefhoek

Kiefhoekstraat 213

3940 Eksel

Contact: australianshepherdclubbelgium@hotmail.com

 

 

Klasse - Classe

***

Baby reu / Baby mãle 3

Puppy reu / Puppy mãle 3

Jeugd reu / Jeune mãle 5

Tussen reu / intermédiare mãle 2

Open reu / Ouverte mãle 4

Fokker reu / Elevage mãle 1

Kampioen reu / Champion mãle 5

Veteraan reu / Vétéran mãle 2

Reuen / Mãles 25

 

Baby teef / Baby femelle 5

Puppy teef / Puppy femelle 2

Jeugd teef / Jeune femelle 8

Tussen teef / intermédiare femelle 4

Open teef / Ouverte femelle 8

Fokker teef / Elevage femelle 1

Kampioen teef / Champion femelle 2

Veteraan teef / Vétéran femelle 1

teven/ Femelles 31

 

 

 

TOTAAL: 56

 

 

 

Showtraining apprend aux maîtres-chiens (débutants) à montrer leurs chiens pendant une exposition. De cette manière, chiens et maîtres -chiens apprennent à travailler ensemble et à former une vraie équipe. On vous expliquera comment un chien doit être positionné, quel est le mouvement correct et comment le juge ferra le contrôle dentaire ainsi que le contrôle corporel de votre chien. On vous expliquera quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pendant une expo...

 

Equipements nécessaires:

 • Carte de participation (si obtenu auparavant)
 • Preuve de paiement
 • Adresse de l’expo
 • Passeport du chien
 • Collier régulier et laisse régulière
 • Laisse d’expo
 • Epingle / Détenteur de carte d'expo / Numéro du participant
 • Brosses, peignes, etc
 • Gamelle à eau
 • Nourriture
 • Friandises (+sachet)
 • Couverture / bench
 • Fauteuils de camping
 • Sacs à excréments
 • Appareil photo
 • Sandwiches
 • Bonne humeur!

 

Showtraining bereidt de (beginnende) geleider en zijn hond voor om te showen op tentoonstellingen, zodat deze als een echt team samen kunnen werken. Er wordt uitgelegd hoe de hond in stand moet worden gezet, wat het juiste gangwerk is, hoe de gebitscontrole gedaan wordt, op welke manier de hond betast wordt, wat wel en niet toegestaan is op shows, in en buiten de ring enz...

 

 

Benodigdheden voor een show:

 • Deelnemerskaart (indien vooraf verkregen)
 • Betalingsbewijs
 • Adres show
 • Dierenpaspoort
 • Gewone halsband en riem
 • Showriempje
 • Speld/bandje deelnemersnummer
 • Borstels, kammen etc.
 • Water/drinkbak
 • Eten
 • Beloningssnoepjes (+ zakje)
 • Kleed/bench
 • Stoeltjes
 • Poepzakjes
 • Camera
 • Broodjes
 • Goed humeur!

 

02.07.2017

***

Australian Shepherd Club Belgium' Agility & gehoorzaamheidswedstrijd

keurders: Allard Wagenaar (Agility) en Inga Claes (Gehoorzaamheid)

National d'elevage du Berger Australien Agility & Obéissance compétition

Juges: Allard Wagenaar (Agility) et Inga Claes (Obéissance)

Agility, of behendigheid, is een sport waar het plezier van hond en eigenaar voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De handler mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaams-signalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.

Agility, of behendigheid, is een sport waar het plezier van hond en eigenaar voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De handler mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaams-signalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.

Klasse - Classe

***

beginner - débutant

Graad 1 - Grade 1

Graad 2 - Grade 2

Graad 3 - Grade 3

Veteranen – Vétérans

Gehoorzaamheid/obedience is een tak van hondensport waaraan veel verschillende rassen kunnen meedoen, maar waarbij de Aussie toch wel uitblinkt. Het is opgebouwd uit oefeningen als:

 

- Aangelijnd volgen

- Los volgen

- Komen op bevel met posities (sta, af)

- Posities (zit, sta, af) tijdens het volgen

- Posities op afstand (sta, zit, af)

etc.

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen.

Gehoorzaamheid/obedience is een tak van hondensport waaraan veel verschillende rassen kunnen meedoen, maar waarbij de Aussie toch wel uitblinkt. Het is opgebouwd uit oefeningen als:

 

- Aangelijnd volgen

- Los volgen

- Komen op bevel met posities (sta, af)

- Posities (zit, sta, af) tijdens het volgen

- Posities op afstand (sta, zit, af)

etc.

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen.

Brevet

Debutanten

Programma 1

Programma 2

Klasse - Classe

***