CAC show 2019

KKUSH nr 1224


***

05/10/2019

Australian Shepherd Club Belgium' nationale clubmatch met rasspecialiste

(CAC en punt voor jeugd- en veteraankampioenschap)

National d'elevage du Berger Australien avec Spécialiste de race

(CAC et points pour championnat jeunes et vétérans)

Alle Australian Shepherds met een FCI erkende stamboom

kunnen deelnemen!


Keurmeester: breeder Judge Britt Siegstad


Onthaal vanaf 10 uur.

11 uur aanvang van de show.


Locatie:

Voetbalveld Kiefhoek

Kiefhoekstraat 213

3940 Eksel

Contact: australianshepherdclubbelgium@hotmail.com


Inschrijven kan vanaf nu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxSSq_TlS9q55ih9HLHLD0V8OdkU3CYlANXIJ_mED1zzPQKw/viewform?usp=sf_link


Seuls les Berger Australien possédant un pédigrée reconnu par la FCI

peuvent participer!


Juge: Breeder Judge Britt Siegstad


Réception à partir de 10 h.

11h debut des jugements.


Emplacement Show::

Voetbalveld Kiefhoek

Kiefhoekstraat 213

3940 Eksel

Contact: australianshepherdclubbelgium@hotmail.com


Inscrivez-vous maintenant:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxSSq_TlS9q55ih9HLHLD0V8OdkU3CYlANXIJ_mED1zzPQKw/viewform?usp=sf_link

Benodigdheden voor een show:

 • Deelnemerskaart (indien vooraf verkregen)
 • Betalingsbewijs
 • Adres show
 • Dierenpaspoort
 • Gewone halsband en riem
 • Showriempje
 • Speld/bandje deelnemersnummer
 • Borstels, kammen etc.
 • Water/drinkbak
 • Eten
 • Beloningssnoepjes (+ zakje)
 • Kleed/bench
 • Stoeltjes
 • Poepzakjes
 • Camera
 • Broodjes
 • Goed humeur!


Equipements nécessaires:

 • Carte de participation (si obtenu auparavant)
 • Preuve de paiement
 • Adresse de l’expo
 • Passeport du chien
 • Collier régulier et laisse régulière
 • Laisse d’expo
 • Epingle /  Détenteur de carte d'expo / Numéro du participant
 • Brosses, peignes, etc
 • Gamelle à eau
 • Nourriture
 • Friandises (+sachet)
 • Couverture / bench
 • Fauteuils de camping 
 • Sacs à excréments
 • Appareil photo
 • Sandwiches
 • Bonne humeur!***

06/10/2019

Australian Shepherd Club Belgium' Agility & gehoorzaamheidswedstrijd

keurders:  (Agility) en  (Gehoorzaamheid)

National d'elevage du Berger Australien Agility & Obéissance compétition

Juges:  (Agility) et  (Obéissance)

Agility, of behendigheid, is een sport waar het plezier van hond en eigenaar voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De handler mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaams-signalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.

Agility est un sport pour chien et maitre-chien!  Le chien doit parcourir un parcours avec des obstacles le plus rapidement possible et sans fautes. Le handler doit guider le chien avec des commandes ou des signes mais ne peut toucher ni le chien, ni les obstacles. Le chien doit donc bien suivre les instructions du maitre-chien. Le chien doit disposer d’un grand nombre de compétences afin de parcourir les différents obstacles.

Klasse - Classe

***

beginner - débutant

Graad 1 - Grade 1

Graad 2 - Grade 2

Graad 3 - Grade 3

Veteranen – Vétérans

Gehoorzaamheid/obedience is een tak van hondensport waaraan veel verschillende rassen kunnen meedoen, maar waarbij de Aussie toch wel uitblinkt. Het is opgebouwd uit oefeningen als:


- Aangelijnd volgen

- Los volgen

- Komen op bevel met posities (sta, af)

- Posities (zit, sta, af) tijdens het volgen

- Posities op afstand (sta, zit, af)

etc.

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen.

Obédience est une discipline dans le sport canin, ouverte à un grand nombre de races et dans lequel le berger australien excelle. Ce sport consiste d’un grand nombre d’exercices, comme suivre à la laisse ou sans laisse, être sous appel, différents positions (assis, couché, etc), et encore beaucoup plus. Les exercices deviennent plus en plus difficile par niveau et l’exécution doit être parfaite!

Klasse - Classe

***

Brevet

Debutanten

Programma 1

Programma 2

Accommodatie

***

Vakantie park De lage Kempen:

https://delagekempen.be/


Hotel Lommel broek

http://www.lommelbroek.be/hotel/


Corbie hotel

http://www.corbie.be/