ASHGIonderzoek

Het Australian Shepherd Health & Genetics Institute is bezig met een wereldwijd onderzoek naar de levensverwachting en levensduur van Australian Shepherds met stamboom.

De AHGHI heeft wereldwijd alle rasverenigingen die de belangen van dit ras behartigen gevraagd om hun hulp bij het invullen van deze enquête.

Voor het invullen van de originele ASHGI enquête klik hier


Waarom is dit onderzoek ook belangrijk voor de rasverenigingen:

Hoe meer enquête formulieren er in gevuld worden wereldwijd, hoe meer bekend zal worden over de problematiek binnen ons ras. Natuurlijk zijn we op de hoogte van een aantal gezondheidsproblemen, maar door dit onderzoek wordt er meer inzicht verkregen of bepaalde problemen de levensverwachting van een Aussie in hogere mate beïnvloeden doordat ze vanwege dit probleem zijn ingeslapen. Uit het onderzoek kan natuurlijk ook blijken dat we een gezond ras hebben, dat zou mooi zijn!

Omdat er in ook in België gefokt wordt met honden geïmporteerd uit diverse landen geeft dit onderzoek ook een goed beeld van de levensverwachting van de Aussies in ons land. Kortom dit onderzoek geeft ons een goed beeld van de populatie Australian Shepherds.

We willen dan ook iedereen vragen een paar minuten tijd te maken om deze enquête in te vullen. Pak voor het invullen van de enquête vooral de stamboom van je hond erbij.


Vertaling

Hieronder de vertaling van de inleiding van de enquête van de ASHGI en van de vragen in de enquête, voor degene die misschien geen Engels kunnen lezen.De Australian Shepherd Levensverwachting Enquête

Dank u voor uw interesse in onze enquête. Met uw hulp hopen we om meer te leren over de gemiddelde levensduur van onze Australian Shepherds, alsook hun meest voorkomende oorzaken van overlijden. Wij zijn van plan om deze gegevens van lange levensduur te vergelijken met de gegevens uit voorafgaande studies en enquêtes, om te kunnen bepalen of er belangrijke trends zijn.

Dit onderzoek staat open voor alle overleden raszuivere Australian Shepherds, die tenminste zes maanden oud zijn geworden en gestorven zijn op of na 1 januari 2000.


CONFIDENTIALITEITSVERKLARING: De bij dit onderzoek ingediende informatie is vertrouwelijk, met één uitzondering:

De datum van het overlijden van de hond zal worden opgenomen in de ASHGI stamboom database, welke een publieke hulpbron is. Oorzaak van de dood en alle andere gegevens zullen vertrouwelijk blijven. De ASHGI zal geen rapporten met specifieke informatie over een individuele hond uitgeven; de gepubliceerde enquêterapportages zullen statistisch en op basis van de samengevatte gegevens zijn.  Echter, door deelname aan deze enquête stemt u in met het delen van deze gegevens aan legitieme onderzoekers, die een verzoek kunnen indienen voor de levensverwachting gegevens of een kopie van onze stamboom database kunnen opvragen.


Vraag 1: Uw naam

Vraag 2: Uw e-mailadres

Vraag 3: Stamboomnaam van uw hond (bij ongeregistreerde honden, de roepnaam)

Vraag 4: Registratienummer van de hond (indien meerdere, graag alle vermelden in de daarvoor bestemde vakjes

Vraag 5: Vader van de hond (indien bekend)

Vraag 6: Moeder van de hond (indien bekend)

Vraag 7: Geboortedatum van de hond

Vraag 8: Overlijdensdatum van de hond

Vraag 9: Waar heeft de hond het merendeel van zijn/haar leven gewoond? (Stad/provincie)

Vraag 10: Land

Vraag 11: Is de hond geëuthanaseerd?

Vraag 12: De oorzaak van de natuurlijke dood of de reden voor euthanasie. Selecteer slechts één antwoord.

Kanker – Lymfklierkanker

Kanker – Bloedvatkanker

Kanker – Anders

Epilepsie

Andere ziekte

Gedood door een andere hond of honden

Gedood door een paard of een ander boerderij dier

Gedood door een ander dier

Aangereden door een voertuig (auto, vrachtwagen, motor, trein, etc.)

Ongeluk

Ouderdom (12 jaar of ouder)

Anders

Omschrijf de andere kanker, andere ziekte, gedood door een dier, ongeluk of andere doodsoorzaak

Vraag 13: Dank u voor het indienen van de informatie over uw hond. Als wij vragen hebben, kunnen wij dan contact met u opnemen?


Voor het invullen van de originele ASHGI enquête klik hier


Bron en vertaling: https://ascn.nl/nieuws/wereldwijd-onderzoek-naar-de-levensverwachting-van-australian-shepherds/


Etude de la longévité du Berger Australien

Etude menée par l'ASHGI, l'institut américain pour la santé et la génétique du berger australien en partenariat avec le Club Belgique des Bergers Australiens.

Pour compléter l'enquête ASHGI cliquez ici


Merci de votre intérêt envers notre étude. Avec votre aide nous espérons en apprendre d’avantage sur la durée de vie moyenne de nos bergers australiens ainsi que sur les causes de décès les plus fréquentes. Nous avons aussi prévu de comparer ces données avec celles recueillies lors de précédentes études afin de voir si on peut distinguer des tendances majeures. Cette étude est ouverte à tous les bergers australiens pure race (inscrits ou non à un livre des origines) décédés qui ont vécu à minima 6 mois et sont décédés le 1er janvier 2000 ou ensuite.


CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ : Les informations soumises lors de cette étude sont confidentielles, à une exception près : La date du décès sera incluse dans la base de données de Pedigrees de l’ASGHI qui est en accès libre. La cause de la mort et toutes autres données resteront confidentielles. L’ASHGI et le CFBA ne publiera pas de rapports contenant des informations spécifiques à un individu ; les rapports de cette étude qui seront publiés ne contiendront que des données statistiques. Toutefois, En participant à cette étude, vous acceptez de partager ces données avec la Recherche scientifique pour peu qu’ils demandent des données sur la longévité ou une copie de notre base de données de pedigree.


1: Votre Nom et Prénom

2: Nom de pedigree du chien sans ses titres (ou nom d’usage si sans pedigree)

3: Le chien est-il inscrit dans un Livre des origines

4: Numéro d'enregistrement du chien

5: Père

6: Mère

7: Date de Naissance

8: Date de Décès

9: Où ce chien a-t-il vécu pour la majorité de sa vie ?

10: Pays & Région/Etat

11: Ce chien a-t-il été euthanasié

12: Cause du décès ou raison de l’euthanasie *

UN SEUL CHOIX possible

Cancer - Lymphome

Cancer – Hémangiosarcome

Cancer – Autres

Epilepsie

Autres maladies

Tué par un ou plusieurs autres chiens

Tué par un cheval ou du bétail

Tué par un autre animal

Ecrasé par un véhicule (voiture, camion, moto, train, etc.)

Accident

Vieillesse (12 ans ou plus)

Autre

Inconnue

13:Détails du décès


Pour compléter l'enquête ASHGI cliquez ici


Bron:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSQRLuwRA572u1H6WpvxQhXrvu4CKN-KhYPc579-tpNbiJYQ/viewform

Contact